Voorfinanciering & subsidie

 Het kan voor een waterschap doelmatig zijn om maatregelen eerder uit te voeren dan de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma voorziet. De financierings­regeling biedt de beheerder in dergelijke gevallen de mogelijkheid om een maatregel voor te financieren.

Alles hierover lees je in deze factsheet