Dijken voor beginners

Een boek vol informatie over dijktechnieken, plan- en participatieprocessen; dat is het Dijkenboek. Het is een boek van en voor de alliantie HWBP, bedoeld om inwoners meer inzicht te geven in de complexiteit van een dijkversterking en de rol die ze daarbij zelf kunnen vervullen.

Door inwoners op een begrijpelijke manier te informeren, zijn ze beter in staat te participeren en hun belangen te behartigen. Een boek dat goed gebruikt kan worden in participatieprocessen.

"Omwonenden zullen het echt geweldig vinden"

Het boek bestellen kan via het bestelformulier

Waterschap Brabantse Delta heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het Dijkenboek. Omgevingsmanager Marvin Antens: ‘We willen dit boek inzetten om de verwachtingen van de fases en procedures duidelijk en helder te communiceren naar de omgeving. Wat ons betreft is het dus een welkome aanvulling op de communicatiemiddelen."

"Ik kan niet wachten om dit boek bij een informatiebijeenkomst op tafel te leggen en betrokkenen erin te zien bladeren. Zeker omwonenden die al 30, 40 jaar aan de dijk wonen, zullen het echt geweldig vinden."