Definitieve programmavoorstel HWBP 2023-2034

Het programmabestuur HWBP heeft op 16 november 2021 het definitieve HWBP programmavoorstel 2023-2034 behandeld en vastgesteld. De programmadirectie HWBP deelt dit programmavoorstel met alle alliantiepartners.

Op 16 november heeft het programmabestuur de HWBP-begroting ingediend voor de rijksbegrotingscyclus. De programmadirectie HWBP stuurt het definitieve programmavoorstel 2022-2027/2033 toe aan de Deltacommissaris, zodat het programma kan worden opgenomen in het Deltaplan Waterveiligheid van het Deltaprogramma 2022. De Deltacommissaris biedt het Deltaprogramma aan de Minister van I&W aan. Op Prinsjesdag 2022 wordt het Deltaprogramma 2023, met daarin het HWBP programma 2023-2034, aangeboden aan de Tweede kamer, waarna definitieve vaststelling zal volgen.