Definitieve programmavoorstel HWBP 2024-2035

Het programmabestuur HWBP heeft op 17 november 2022 het definitieve HWBP programmavoorstel 2024-2035 behandeld en vastgesteld. De programmadirectie HWBP deelt dit programmavoorstel met alle alliantiepartners.

Op 17 november 2022 heeft het programmabestuur de HWBP-begroting ingediend voor de rijksbegrotingscyclus. De programmadirectie HWBP stuurt het definitieve programmavoorstel 2024-2029/2035 toe aan de Deltacommissaris, zodat het programma kan worden opgenomen in het Deltaplan Waterveiligheid van het Deltaprogramma 2024. De Deltacommissaris biedt het Deltaprogramma aan de Minister van I&W aan. Op Prinsjesdag 2023 wordt het Deltaprogramma 2024 met daarin het HWBP-programma 2024-2035, aangeboden aan de Tweede Kamer, waarna definitieve vaststelling zal volgen.