Bouwstenen Duurzame Dijkversterkingen

Het HWBP streeft er naar om in 2023 duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit geborgd te hebben in de aanpak van de projecten. Dat doen we in nauwe samenwerking met alle betrokken partners volgens de programmatische aanpak. Eén van de praktische, ondersteunende tools waar een team mee aan de slag kan gaan is de handreiking Bouwstenen Duurzame Dijkversterkingen. In deze tool vind je per fase van de roadmap een aantal praktische bouwstenen om duurzaamheid in jouw project vorm te geven.